Program Konferencji

Księga abstraktów

Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

ZOO(logiczne?). Ogrody zoologiczne w perspektywie nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych

Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”, ul. Dobra 72, Warszawa

15-16 marca 2019

15 marca 2019

8:00 – 9:00

Rejestracja

9:00 – 9:45

Uroczyste otwarcie

9:00

Przywitanie przez Dyrektora Kolegium „Artes Liberales” UW

9:15

Przywitanie przez Dyrektora Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

9:30

Przywitanie przez zarząd Koła naukowego Animal Studies UW

10:00 – 11:30

Wykład plenarny

prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, UW

ZOObowiązanie. Miejsce ogrodów zoologicznych

11:45 – 13:15

Panel I

ZOO – wewnątrz i na zewnątrz

11:45

mgr Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu

ZOO – pięć punktów podparcia

12:00

Magdalena Przymusińska, SGGW

Rola ogrodów zoologicznych w reintrodukcji ssaków w Europie Środkowo-Wschodniej

12:15

Oliwia Mańko, SGGW

Utrzymanie gatunków inwazyjnych z podrzędu psokształtnych (Caniformia) w ogrodach zoologicznych jako sposób zwiększenia świadomości społecznej

12:30

mgr Katarzyna Król, UPWr

Prowadzenie badań na zwierzętach w ZOO i ich znaczenie w biologii na przykładzie wyjców czarnych (Alouatta caraya)

12:45

Dyskusja

13:15 – 14:30

Przerwa obiadowa

 

14:30 – 16:00

Panel II

Dobrostan zwierząt w ZOO a ochrona gatunkowa

14:30

Sylwia Gręda, UWM

Zwierzęta hodowane w ogrodach zoologicznych i ich dobrobyt – regulacje prawne

14:45

mgr Katarzyna Konefał, mgr Anna Sobieraj, mgr Barbara Kołodko, SGGW

Rola ogrodów zoologicznych w ochronie zagrożonych gatunków

15:00

Emilia Kudasik, UJ

Szczególny status prawny zwierząt w ogrodach zoologicznych – ochrona gatunkowa a dobrostan poszczególnych osobników

15:15

Magdalena Walczak, UPWr

Ogrody zoologiczne: ochrona gatunkowa, dobrostan, alternatywy

15:30

Dyskusja

16:15 – 17:45

Panel III

Historie ZOO i ZOO w historiach

16:15

mgr Marcelina Obarska, UJ

Twierdza Zoo. Likwidacja zwierzostanu w Breslau

16:30

Agnieszka Budnik, UAM

Posthumanizm a ogród zoologiczny. O ochronie przyrody, wyobraźni ekologicznej i literaturze

16:45

mgr Zofia Gralak, UŁ

Ludzkie zoo, jako rodzaj mody wywodzącej się z wunderkammer a ich etyczne konsekwencje

17:00

dr Monika Wąsik, UŁ

U nas w Wiedniu małp ci pod dostatkiem”. Menażerie, ogrody i zwierzęce gabinety na wiedeńskim Praterze w XIX wieku

17:15

Dyskusja

18:00 – 19:30

Wykład plenarny

prof. dr hab. Éric Baratay, Université de Lyon

Historia ZOO z perspektywy zwierząt

16 marca 2019

8:00 – 9:00

Rejestracja

9:00 – 9:15

Rozpoczęcie Dnia Pandy

Aleksandra Kloc, UW

9:15 – 11:00

Panel IV

Problemy relacji ludzko-zwierzęcych w ZOO

9:15

Alicja Dłużewicz, UAM

Zoo jako rezerwat strachu

9:30

mgr Katarzyna Jabłońska, SWPS

Niezaprzeczalne podobieństwo, nieprzekraczalna różnica – próba zbadania postaw wobec zwierząt opiekunów z łódzkiego ogrodu zoologicznego

9:45

Agata Równy, SGGW

Poprawa dobrostanu delfinów w delfinarium – studium przypadku

10:00

mgr Maciej Miąsko, SGGW

Etyka w żywieniu zwierząt w ogrodach zoologicznych – badania ankietowe

10:15

lek. wet. Michał Jóźwiak

Zwierzęta w ogrodach zoologicznych jako potencjalne źródło chorób odzwierzęcych

10:30

Dyskusja

11:15 – 13:00

Panel V

Nowoczesne ZOO

11:15

Ryszard Topola, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Skąd się biorą zwierzęta w ZOO?

11:30

dr n. wet. Agnieszka Czujkowska, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Rehabilitacja dzikich zwierząt jako piąty filar nowoczesnego ZOO

11:45

dr n. wet. Andrzej Kruszewicz, Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Filozofia nowoczesnego ZOO – dlaczego nie pasuje do niej biały tygrys?

12:30

Dyskusja

 

13:00 – 14:15

Przerwa obiadowa

14:15 – 15:45

Panel VI

ZOO w kulturze i sztuce

14:15

mgr Katarzyna Łogożna-Wypych, KUL

Zoo(logiczny) realizm magiczny

14:30

Michał Matuszewski, CSW Zamek Ujazdowski

Kino (meta)zoologiczne

14:45

mgr Adrianna Zawadzka, UJD

Zoo widziane oczami dzieci niepełnosprawnych w ich pracach artystycznych

15:00

Katarzyna Misiura, UAM

Performanse Kiry O’Reilly i Mai Smrekar: osiągnięcia posthumanistycznej sztuki czy powtórki z ogrodu zoologicznego?

15:15

Dyskusja

 

16:00 – 17:15

Panel VII

Widowisko zwane ZOO

16:00

mgr Agata Moroz, UJ

Co widzimy, patrząc na zwierzęta, czyli o funkcjonowaniu i oddziaływaniu spojrzenia w ogrodzie zoologicznym

16:15

mgr Jan Podniesiński, UW

The show must go on – teoria dramaturgiczna z wizytą w ogrodzie zoologicznym

16:30

mgr Dagmara Sikora, UJ

Orgia patrzenia – obserwacja i bycie obserwowanym na przykładzie krakowskiego zoo

16:45

Dyskusja

17:30 – 19:00

Panel VIII

Gry w ZOO, zabawy w ZOO

17:30

mgr Zuzanna Wiśnicka-Tomalak, UW

Gracz w cyber-zoo: przegląd doświadczeń interaktywnych

17:45

Agata Równy, SGGW

Sposoby bawienia jelenia. Wzbogacenie wybiegów dla jeleniowatych w ZOO

18:00

Katarzyna Bielicka, UW

ZOO Tycoon. Bardziej Zoo, czy bardziej Tycoon?

18:15

mgr Łukasz Muniowski, UW

Symulator ogrodu zoologicznego czy parku rozrywki? O grze Jurassic World Evolution

18:30

Dyskusja

19:00

Zakończenie konferencji

Podsumowanie i wnioski

Plik do pobrania